Çevre Politikası

EGEDEMİR Şirketi olarak;

 • Atık oluşumunu kaynağında azaltmayı öncelikli hedef seçerek, mümkün olmadığı durumlarda en çevreci ve ekonomik bertaraf yöntemini kullanacağımızı,
 • Geri kazanım sektöründe, çevre ve insan değerlerine öncelik veren çalışma şeklini benimseyeceğimizi,
 • ISO 14001 Çevre standardının gerekliliklerine uyacağımızı,
 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve misafirlerimizin faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilecek tehlike, risk ve kazaları en aza indireceğimizi,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması için çevre mevzuatı kapsamında yerel otoriteler ve müşterilerimizle birlikte çalışacağımızı,
 • Ortak iş yaptığımız paydaşlarımıza kaliteli hizmet verebilmek için lisanslarımızı güncel tutarak, atık çeşitliliğini artıracağımızı,
 • Firmamız çalışanlarının daha güvenli, temiz ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarını sağlayacağımızı,
 • Çevre kazalarının meydana gelmesini önlemek için çalışanlarımıza bilinçlendirme ve bilgilendirme eğitimlerinin belirli aralıklarla düzenleneceğini,
 • Piyasadan temin ettiğimiz atıkları günümüz teknolojisi ışığında çevreci proseslerle işleyerek, ekonomik değeri bulunan yeni bir ürün haline getireceğimizi,
 • Ortaya çıkardığımız ürünleri ar-ge çalışmaları ile destekleyerek, ülke ekonomisine katkı sağlayacağımızı,
 • Gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir yaşam bırakmayı taahhüt etmekteyiz.