EGEDEMİR Enerji Yönetimi Politikası

EGEDEMİR atık yönetimi ve müşteri memnuniyeti ile birlikte; doğal kaynakların ve enerji tüketimini de sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olarak benimsemiştir. Bu kapsamda;

 • Enerji Yönetimi,
 • Enerji kapsamında hedeflerin belirlenmesi ve takibi,
 • Yasalara uyum,
 • Denetim
 • İyileştirme faaliyetlerinin tamamını yapmaktadır.

Enerji yönetimi çerçevesinde;

 • Temiz sanayi, temiz enerji prensibi ile doğal gaz ve elektrik enerjisi kullanılmaktadır.
 • Yasal mevzuata göre belgeli 1 adet Enerji Yöneticisi bulunmaktadır,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde olan ENVER sistemine kaydımız yapılmıştır.
 • Toplam enerji tüketimlerinin (Ton Eşdeğer Petrol (TEP)), yıllık olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı ENVER Veri Tabanına girişi yapılmaktadır.
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı enerji kullanımları ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar takip edilmekte ve uyumluluk için gerekli çalışmalar yürütülmektedir
 • Aydınlatma ölçümleri yapılmakta, enerji tasarrufu iyileştirme çalışmaları kapsamında led ve tasarruflu ampul uygulaması çalışmalarına geçilmiştir.
 • Doğal gaz tüketiminde iyileştirme ve enerji verimliliği için termal ölçümler yapılıp, aksiyonlar alınmıştır.
 • Pompalar ile ilgili enerji etüdü çalışmaları yapılmış olup, iyileştirme çalışmalarına başlanacaktır.
 • Proses ve hatta tesis başına tüketilen enerji kaynakları takip edilmekte, yıllık hedefler konulmaktadır.

Yeni tesis kurulumunda ve donanım alımında enerji verimlilik sınıfı en önemli parametrelerden bir tanesidir.