İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

EGEDEMİR Demir Geri Kazanım ve çalışanları olarak, ulusal yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak suretiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içerisinde sürekli gelişmeyi temel alarak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak.

  • Eğitim planları içerisinde faaliyetleri sürekli kılarak İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği hedefleri içerisinde sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ortamını benimseyerek verimliliğin artırılması,
  • Sağlık ve Güvenlik risklerinin analizlerini yaparak, oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklarının minimize edilmesi,

Yönünde faaliyetlerimizi Kalite Yönetim Sistemi – Çevre Yönetim Sistemi – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Entegre olacak şekilde yöneterek Geri Dönüşüm ailesi olarak sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışırız.