Doğayı seviyor ona sahip çıkıyoruz.

Kütük Demir

Elektrik İndüksiyon Süreci

Çelikhane süreci; hammadde olarak kullanılan hurda ve skal demir elektrik indüksiyon ocaklarında şarj edilmesi ile başlar. Şarj edilen hammaddeler, indüksiyon ocaklarında eritilerek sıvı çelik haline getirilir.

Sıvı haldeki çelik, indüksiyon ocaklarından pota ocaklarına aktarılarak burada hedeflenen kaliteye uygun hale getirilmesi için gerekli alaşımlandırma işlemleri tamamlanır.

Sıvı çelik son aşamada, pota ocaklarından Kontinü döküm makinalarına aktarılarak, istenilen ebatlarda yarı mamul çelik kütük haline getirilir.

Kalite kontrol analizleri değerlendirilerek onayı alınan yarı mamul çelik kütükler, haddehanelere sevk edilirler.

TS 9016/21.03.1991 (Kütük Otomasyon Çelikleri)

TS 9914/03.03.1992 (Kütük İnşaat Çelikleri)

Agrega

Demir Çelik sahalarında atıl olarak bulunan cüruflar kırma eleme tesisimize getirilir ve burada konkasör işlemlerine tabi tutularak içerisindeki demir cevheri ayrıştırılır. Geriye kalan cüruflar ise kademeli olarak kırma ve mikronize işlemlerinden geçirilerek boyutlarına göre sınıflandırılır.

TS 706 12620+A1 Standartlarına göre 0-4mm, 4-12mm,  4-16mm, 12-22mm (Beton Agregası)

TS EN 13043 Standartlarına göre 0-4mm, 4-12mm, 12-22mm (Asfalt Agregası)

 TS EN 13242 Standartlarına göre 0-20 mm (Alt ve Üst Temel Agregası)

Mikronize

Kırma Eleme Tesisimizde işlem görmüş olan cüruflar boyutlandırılma işlemi tamamlandıktan sonra, 0-12mm ile 12-30mm arasında kalan yarı mamullerimiz mikronize kırma eleme tesisimizde işlemden geçirilir. 1-2,5mm Raspa Kumu, 0-3mm, 0-4mm, 0-7mm Mikronize, 0-7mm Granül, 4-12mm ebatlarında ürünler edilir.

Müteahhitlik

Sanayi sahalarındaki proje bazlı uygulamalar, hafriyat işleri, müteahhitlik, taahhüt işleri yanı sıra geri kazanıma ait olan ve bertarafı gereken tehlikesiz atıkların taşınması alınması gibi uygulamalarınız uzman kadromuz ve geniş araç filomuz ile şirketimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

TSE ve Entegre Yönetim Sistemleri Belgelerimiz