Yönetim Politikası

Vizyon, Misyon, İlke ve değerlerini dikkate alarak,

Yasal Gerekliliklere ve Müşteri Şartlarına uymak,

Şirketimizin gelişmesini ve sürekliliğini sağlamak,

Paydaşlarımız tarafından tercih edilen şirket olmak amacımızdır.

Bu amaca ulaşmak için,

 1. Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi, uygulamayı,
 2. Çalışanlarımızın, çalışma ortamını güvenli hale getirerek, sağlık ve yaşam kalitesini artırmayı,
 3. Teknik ve ekonomik değerlendirmeler sonucu, doğal çevreye en az atık veren teknolojileri kullanarak, insanlarımıza ve topluma değer katmayı,
 4. Girdilerimizin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak, Doğal Kaynak kullanımını azaltmayı,
 5. Atıkların kaynağında azaltılmasını, uygun şartlarda toplanmasını ve bertarafını sağlamaya yönelik sistemler uygulamayı,
 6. Şirket içi etkili iletişimle, müşteri odaklı olarak, müşteri ihtiyaçlarını ve özel isteklerini beklentilerin üzerinde karşılamada sürekliliği sağlamayı,
 7. Enerjiyi verimli kullanmayı,
 8. Emniyetli, çevreye duyarlı, ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve bu konuda performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemeyi, uygulamayı,
 9. Paydaşlarımızın katılımı ile verimliliği artıran, maliyetleri azaltan, yenilikçi, yaratıcı projelerle sürekli iyileştirme sağlamayı,
 10. Yönetsel riskler dâhil, risk yönetimi ile acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanarak, sürdürülebilirliğimizi sağlamayı,
 11. Müşteri, çalışan, tedarikçi, komşu, toplum ve devletimizin yer aldığı tüm paydaşlarımız açısından Kalite, Çevre, İSG, Enerji uygulamalarında değer yaratan, sürekli gelişen, sürekliliği olan, tercih edilen, iletişim kurulabilen, şeffaf şirket olmayı

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz.

Erdoğan ERDEM

Yönetim Kurulu Başkanı