Menu
Your Cart
Egedemir, cürufun geri kazanımını yaparak, geri kazanılan ürünler ile sektöre geri kazanılmış ürün kazanımı ve taş ocağı işletmeciliği konusunda çalışmaktadır.
Egedemir, cürufun geri kazanımını yaparak, geri kazanılan ürünler ile sektöre geri kazanılmış ürün kazanımı ve taş ocağı işletmeciliği konusunda çalışmaktadır.
Egedemir, cürufun geri kazanımını yaparak, geri kazanılan ürünler ile sektöre geri kazanılmış ürün kazanımı ve taş ocağı işletmeciliği konusunda çalışmaktadır.

EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZANIM

EGEDEMİR, Demir Geri Kazanım çevre dostu bakışıyla demir çelik fabrikalarının atıl olarak stok sahalarında depoladığı, ekonomik açıdan faydalanamadığı gibi çevre kirliliğine de sebep olan demir çelik cürufunun; asfalt agrega, dolgu agrega, bordür ve parke taşı olarak değerlendirmekte ve cürufun içinden çıkan skal çeliği de DEMİR ÇELİK fabrikalarına göndererek tekrar üretimde kullanmalarını sağlamaktadır.

2021 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de 35 milyon tondan fazla çelik üretilmiştir. Buna bağlı olarak aynı dönemde asgari 4 milyon ton curuf ortaya çıkmıştır. Bu değer ile ülkemiz dünyanın en büyük 9. çelik üreticisidir.

Belirtilen üretimin 1/4 kadarı birincil kaynaklardan olan demir cevherinden (yüksek fırın ve bazik oksijen fırını (BOF)), diğer bölümü ise hurda olarak adlandırılan başlıca bileşeni demir olan, kullanılma ömürlerinin sonuna gelinmiş malzemeler ve sektörde üretim esnasında oluşan yan ürünlerin değerlendirilmesiyle (elektrik ark fırını) elde edilmektedir.

Son 20-25 yıldır dünya çapında, endüstriyel atıkların giderek artması ve atık imha yöntemlerinin işletmelere büyük maliyetler getirmesi, bu atıkların değişik üretim süreçlerinde değerlendirilmesini yaygınlaştırmıştır.

Demir çelik üretiminde oluşan cüruflar üç ana grupta toplanır.
Çelikhane Cürufu
Yüksek Fırın Cürufu
Pota Ocağı Cürufu


Firmamız; cürufun geri kazanımı yaparak, geri kazanılan ürünler ile sektöre geri kazanılmış ürün kazanımı sağlamaktadır.

Firma Bilgi Formu

Süreklilik
2015'den Bu Yana Üretimde Süreklilik
Tescilli
Tescilli Yasal Standartlarda Sertifikalı Ürünler
Fabrika
Toplam 2500 m2 kapalı üretim alanı